全部产品

植物相关质粒

pCambia1303植物双元表达载体 C端绿色荧光、GUS, Hygro筛选 His
发布时间:2021-04-05 17:35:05 | 浏览次数:测序及更多信息: https://pan.baidu.com/s/1jvzbjsvleqQUwNexgSACyw 
提取码:hedg

采购地址:淘宝店铺地址
全序列

1        CATGGTAGAT CTGACTAGTT TACGTCCTGT AGAAACCCCA ACCCGTGAAA TCAAAAAACT
61       CGACGGCCTG TGGGCATTCA GTCTGGATCG CGAAAACTGT GGAATTGATC AGCGTTGGTG
121      GGAAAGCGCG TTACAAGAAA GCCGGGCAAT TGCTGTGCCA GGCAGTTTTA ACGATCAGTT
181      CGCCGATGCA GATATTCGTA ATTATGCGGG CAACGTCTGG TATCAGCGCG AAGTCTTTAT
241      ACCGAAAGGT TGGGCAGGCC AGCGTATCGT GCTGCGTTTC GATGCGGTCA CTCATTACGG
301      CAAAGTGTGG GTCAATAATC AGGAAGTGAT GGAGCATCAG GGCGGCTATA CGCCATTTGA
361      AGCCGATGTC ACGCCGTATG TTATTGCCGG GAAAAGTGTA CGTATCACCG TTTGTGTGAA
421      CAACGAACTG AACTGGCAGA CTATCCCGCC GGGAATGGTG ATTACCGACG AAAACGGCAA
481      GAAAAAGCAG TCTTACTTCC ATGATTTCTT TAACTATGCC GGAATCCATC GCAGCGTAAT
541      GCTCTACACC ACGCCGAACA CCTGGGTGGA CGATATCACC GTGGTGACGC ATGTCGCGCA
601      AGACTGTAAC CACGCGTCTG TTGACTGGCA GGTGGTGGCC AATGGTGATG TCAGCGTTGA
661      ACTGCGTGAT GCGGATCAAC AGGTGGTTGC AACTGGACAA GGCACTAGCG GGACTTTGCA
721      AGTGGTGAAT CCGCACCTCT GGCAACCGGG TGAAGGTTAT CTCTATGAAC TGTGCGTCAC
781      AGCCAAAAGC CAGACAGAGT GTGATATCTA CCCGCTTCGC GTCGGCATCC GGTCAGTGGC
841      AGTGAAGGGC CAACAGTTCC TGATTAACCA CAAACCGTTC TACTTTACTG GCTTTGGTCG
901      TCATGAAGAT GCGGACTTAC GTGGCAAAGG ATTCGATAAC GTGCTGATGG TGCACGACCA
961      CGCATTAATG GACTGGATTG GGGCCAACTC CTACCGTACC TCGCATTACC CTTACGCTGA
1021     AGAGATGCTC GACTGGGCAG ATGAACATGG CATCGTGGTG ATTGATGAAA CTGCTGCTGT
1081     CGGCTTTCAG CTGTCTTTAG GCATTGGTTT CGAAGCGGGC AACAAGCCGA AAGAACTGTA
1141     CAGCGAAGAG GCAGTCAACG GGGAAACTCA GCAAGCGCAC TTACAGGCGA TTAAAGAGCT
1201     GATAGCGCGT GACAAAAACC ACCCAAGCGT GGTGATGTGG AGTATTGCCA ACGAACCGGA
1261     TACCCGTCCG CAAGGTGCAC GGGAATATTT CGCGCCACTG GCGGAAGCAA CGCGTAAACT
1321     CGACCCGACG CGTCCGATCA CCTGCGTCAA TGTAATGTTC TGCGACGCTC ACACCGATAC
1381     CATCAGCGAT CTCTTTGATG TGCTGTGCCT GAACCGTTAT TACGGATGGT ATGTCCAAAG
1441     CGGCGATTTG GAAACGGCAG AGAAGGTACT GGAAAAAGAA CTTCTGGCCT GGCAGGAGAA
1501     ACTGCATCAG CCGATTATCA TCACCGAATA CGGCGTGGAT ACGTTAGCCG GGCTGCACTC
1561     AATGTACACC GACATGTGGA GTGAAGAGTA TCAGTGTGCA TGGCTGGATA TGTATCACCG
1621     CGTCTTTGAT CGCGTCAGCG CCGTCGTCGG TGAACAGGTA TGGAATTTCG CCGATTTTGC
1681     GACCTCGCAA GGCATATTGC GCGTTGGCGG TAACAAGAAA GGGATCTTCA CTCGCGACCG
1741     CAAACCGAAG TCGGCGGCTT TTCTGCTGCA AAAACGCTGG ACTGGCATGA ACTTCGGTGA
1801     AAAACCGCAG CAGGGAGGCA AACAAGCTAG TAAAGGAGAA GAACTTTTCA CTGGAGTTGT
1861     CCCAATTCTT GTTGAATTAG ATGGTGATGT TAATGGGCAC AAATTTTCTG TCAGTGGAGA
1921     GGGTGAAGGT GATGCAACAT ACGGAAAACT TACCCTTAAA TTTATTTGCA CTACTGGAAA
1981     ACTACCTGTT CCGTGGCCAA CACTTGTCAC TACTTTCTCT TATGGTGTTC AATGCTTTTC
2041     AAGATACCCA GATCATATGA AGCGGCACGA CTTCTTCAAG AGCGCCATGC CTGAGGGATA
2101     CGTGCAGGAG AGGACCATCT TCTTCAAGGA CGACGGGAAC TACAAGACAC GTGCTGAAGT
2161     CAAGTTTGAG GGAGACACCC TCGTCAACAG GATCGAGCTT AAGGGAATCG ATTTCAAGGA
2221     GGACGGAAAC ATCCTCGGCC ACAAGTTGGA ATACAACTAC AACTCCCACA ACGTATACAT
2281     CATGGCCGAC AAGCAAAAGA ACGGCATCAA AGCCAACTTC AAGACCCGCC ACAACATCGA
2341     AGACGGCGGC GTGCAACTCG CTGATCATTA TCAACAAAAT ACTCCAATTG GCGATGGCCC
2401     TGTCCTTTTA CCAGACAACC ATTACCTGTC CACACAATCT GCCCTTTCGA AAGATCCCAA
2461     CGAAAAGAGA GACCACATGG TCCTTCTTGA GTTTGTAACA GCTGCTGGGA TTACACATGG
2521     CATGGATGAA CTATACAAAG CTAGCCACCA CCACCACCAC CACGTGTGAA TTGGTGACCA
2581     GCTCGAATTT CCCCGATCGT TCAAACATTT GGCAATAAAG TTTCTTAAGA TTGAATCCTG
2641     TTGCCGGTCT TGCGATGATT ATCATATAAT TTCTGTTGAA TTACGTTAAG CATGTAATAA
2701     TTAACATGTA ATGCATGACG TTATTTATGA GATGGGTTTT TATGATTAGA GTCCCGCAAT
2761     TATACATTTA ATACGCGATA GAAAACAAAA TATAGCGCGC AAACTAGGAT AAATTATCGC
2821     GCGCGGTGTC ATCTATGTTA CTAGATCGGG AATTAAACTA TCAGTGTTTG ACAGGATATA
2881     TTGGCGGGTA AACCTAAGAG AAAAGAGCGT TTATTAGAAT AACGGATATT TAAAAGGGCG
2941     TGAAAAGGTT TATCCGTTCG TCCATTTGTA TGTGCATGCC AACCACAGGG TTCCCCTCGG
3001     GATCAAAGTA CTTTGATCCA ACCCCTCCGC TGCTATAGTG CAGTCGGCTT CTGACGTTCA
3061     GTGCAGCCGT CTTCTGAAAA CGACATGTCG CACAAGTCCT AAGTTACGCG ACAGGCTGCC
3121     GCCCTGCCCT TTTCCTGGCG TTTTCTTGTC GCGTGTTTTA GTCGCATAAA GTAGAATACT
3181     TGCGACTAGA ACCGGAGACA TTACGCCATG AACAAGAGCG CCGCCGCTGG CCTGCTGGGC
3241     TATGCCCGCG TCAGCACCGA CGACCAGGAC TTGACCAACC AACGGGCCGA ACTGCACGCG
3301     GCCGGCTGCA CCAAGCTGTT TTCCGAGAAG ATCACCGGCA CCAGGCGCGA CCGCCCGGAG
3361     CTGGCCAGGA TGCTTGACCA CCTACGCCCT GGCGACGTTG TGACAGTGAC CAGGCTAGAC
3421     CGCCTGGCCC GCAGCACCCG CGACCTACTG GACATTGCCG AGCGCATCCA GGAGGCCGGC
3481     GCGGGCCTGC GTAGCCTGGC AGAGCCGTGG GCCGACACCA CCACGCCGGC CGGCCGCATG
3541     GTGTTGACCG TGTTCGCCGG CATTGCCGAG TTCGAGCGTT CCCTAATCAT CGACCGCACC
3601     CGGAGCGGGC GCGAGGCCGC CAAGGCCCGA GGCGTGAAGT TTGGCCCCCG CCCTACCCTC
3661     ACCCCGGCAC AGATCGCGCA CGCCCGCGAG CTGATCGACC AGGAAGGCCG CACCGTGAAA
3721     GAGGCGGCTG CACTGCTTGG CGTGCATCGC TCGACCCTGT ACCGCGCACT TGAGCGCAGC
3781     GAGGAAGTGA CGCCCACCGA GGCCAGGCGG CGCGGTGCCT TCCGTGAGGA CGCATTGACC
3841     GAGGCCGACG CCCTGGCGGC CGCCGAGAAT GAACGCCAAG AGGAACAAGC ATGAAACCGC
3901     ACCAGGACGG CCAGGACGAA CCGTTTTTCA TTACCGAAGA GATCGAGGCG GAGATGATCG
3961     CGGCCGGGTA CGTGTTCGAG CCGCCCGCGC ACGTCTCAAC CGTGCGGCTG CATGAAATCC
4021     TGGCCGGTTT GTCTGATGCC AAGCTGGCGG CCTGGCCGGC CAGCTTGGCC GCTGAAGAAA
4081     CCGAGCGCCG CCGTCTAAAA AGGTGATGTG TATTTGAGTA AAACAGCTTG CGTCATGCGG
4141     TCGCTGCGTA TATGATGCGA TGAGTAAATA AACAAATACG CAAGGGGAAC GCATGAAGGT
4201     TATCGCTGTA CTTAACCAGA AAGGCGGGTC AGGCAAGACG ACCATCGCAA CCCATCTAGC
4261     CCGCGCCCTG CAACTCGCCG GGGCCGATGT TCTGTTAGTC GATTCCGATC CCCAGGGCAG
4321     TGCCCGCGAT TGGGCGGCCG TGCGGGAAGA TCAACCGCTA ACCGTTGTCG GCATCGACCG
4381     CCCGACGATT GACCGCGACG TGAAGGCCAT CGGCCGGCGC GACTTCGTAG TGATCGACGG
4441     AGCGCCCCAG GCGGCGGACT TGGCTGTGTC CGCGATCAAG GCAGCCGACT TCGTGCTGAT
4501     TCCGGTGCAG CCAAGCCCTT ACGACATATG GGCCACCGCC GACCTGGTGG AGCTGGTTAA
4561     GCAGCGCATT GAGGTCACGG ATGGAAGGCT ACAAGCGGCC TTTGTCGTGT CGCGGGCGAT
4621     CAAAGGCACG CGCATCGGCG GTGAGGTTGC CGAGGCGCTG GCCGGGTACG AGCTGCCCAT
4681     TCTTGAGTCC CGTATCACGC AGCGCGTGAG CTACCCAGGC ACTGCCGCCG CCGGCACAAC
4741     CGTTCTTGAA TCAGAACCCG AGGGCGACGC TGCCCGCGAG GTCCAGGCGC TGGCCGCTGA
4801     AATTAAATCA AAACTCATTT GAGTTAATGA GGTAAAGAGA AAATGAGCAA AAGCACAAAC
4861     ACGCTAAGTG CCGGCCGTCC GAGCGCACGC AGCAGCAAGG CTGCAACGTT GGCCAGCCTG
4921     GCAGACACGC CAGCCATGAA GCGGGTCAAC TTTCAGTTGC CGGCGGAGGA TCACACCAAG
4981     CTGAAGATGT ACGCGGTACG CCAAGGCAAG ACCATTACCG AGCTGCTATC TGAATACATC
5041     GCGCAGCTAC CAGAGTAAAT GAGCAAATGA ATAAATGAGT AGATGAATTT TAGCGGCTAA
5101     AGGAGGCGGC ATGGAAAATC AAGAACAACC AGGCACCGAC GCCGTGGAAT GCCCCATGTG
5161     TGGAGGAACG GGCGGTTGGC CAGGCGTAAG CGGCTGGGTT GTCTGCCGGC CCTGCAATGG
5221     CACTGGAACC CCCAAGCCCG AGGAATCGGC GTGACGGTCG CAAACCATCC GGCCCGGTAC
5281     AAATCGGCGC GGCGCTGGGT GATGACCTGG TGGAGAAGTT GAAGGCCGCG CAGGCCGCCC
5341     AGCGGCAACG CATCGAGGCA GAAGCACGCC CCGGTGAATC GTGGCAAGCG GCCGCTGATC
5401     GAATCCGCAA AGAATCCCGG CAACCGCCGG CAGCCGGTGC GCCGTCGATT AGGAAGCCGC
5461     CCAAGGGCGA CGAGCAACCA GATTTTTTCG TTCCGATGCT CTATGACGTG GGCACCCGCG
5521     ATAGTCGCAG CATCATGGAC GTGGCCGTTT TCCGTCTGTC GAAGCGTGAC CGACGAGCTG
5581     GCGAGGTGAT CCGCTACGAG CTTCCAGACG GGCACGTAGA GGTTTCCGCA GGGCCGGCCG
5641     GCATGGCCAG TGTGTGGGAT TACGACCTGG TACTGATGGC GGTTTCCCAT CTAACCGAAT
5701     CCATGAACCG ATACCGGGAA GGGAAGGGAG ACAAGCCCGG CCGCGTGTTC CGTCCACACG
5761     TTGCGGACGT ACTCAAGTTC TGCCGGCGAG CCGATGGCGG AAAGCAGAAA GACGACCTGG
5821     TAGAAACCTG CATTCGGTTA AACACCACGC ACGTTGCCAT GCAGCGTACG AAGAAGGCCA
5881     AGAACGGCCG CCTGGTGACG GTATCCGAGG GTGAAGCCTT GATTAGCCGC TACAAGATCG
5941     TAAAGAGCGA AACCGGGCGG CCGGAGTACA TCGAGATCGA GCTAGCTGAT TGGATGTACC
6001     GCGAGATCAC AGAAGGCAAG AACCCGGACG TGCTGACGGT TCACCCCGAT TACTTTTTGA
6061     TCGATCCCGG CATCGGCCGT TTTCTCTACC GCCTGGCACG CCGCGCCGCA GGCAAGGCAG
6121     AAGCCAGATG GTTGTTCAAG ACGATCTACG AACGCAGTGG CAGCGCCGGA GAGTTCAAGA
6181     AGTTCTGTTT CACCGTGCGC AAGCTGATCG GGTCAAATGA CCTGCCGGAG TACGATTTGA
6241     AGGAGGAGGC GGGGCAGGCT GGCCCGATCC TAGTCATGCG CTACCGCAAC CTGATCGAGG
6301     GCGAAGCATC CGCCGGTTCC TAATGTACGG AGCAGATGCT AGGGCAAATT GCCCTAGCAG
6361     GGGAAAAAGG TCGAAAAGGT CTCTTTCCTG TGGATAGCAC GTACATTGGG AACCCAAAGC
6421     CGTACATTGG GAACCGGAAC CCGTACATTG GGAACCCAAA GCCGTACATT GGGAACCGGT
6481     CACACATGTA AGTGACTGAT ATAAAAGAGA AAAAAGGCGA TTTTTCCGCC TAAAACTCTT
6541     TAAAACTTAT TAAAACTCTT AAAACCCGCC TGGCCTGTGC ATAACTGTCT GGCCAGCGCA
6601     CAGCCGAAGA GCTGCAAAAA GCGCCTACCC TTCGGTCGCT GCGCTCCCTA CGCCCCGCCG
6661     CTTCGCGTCG GCCTATCGCG GCCGCTGGCC GCTCAAAAAT GGCTGGCCTA CGGCCAGGCA
6721     ATCTACCAGG GCGCGGACAA GCCGCGCCGT CGCCACTCGA CCGCCGGCGC CCACATCAAG
6781     GCACCCTGCC TCGCGCGTTT CGGTGATGAC GGTGAAAACC TCTGACACAT GCAGCTCCCG
6841     GAGACGGTCA CAGCTTGTCT GTAAGCGGAT GCCGGGAGCA GACAAGCCCG TCAGGGCGCG
6901     TCAGCGGGTG TTGGCGGGTG TCGGGGCGCA GCCATGACCC AGTCACGTAG CGATAGCGGA
6961     GTGTATACTG GCTTAACTAT GCGGCATCAG AGCAGATTGT ACTGAGAGTG CACCATATGC
7021     GGTGTGAAAT ACCGCACAGA TGCGTAAGGA GAAAATACCG CATCAGGCGC TCTTCCGCTT
7081     CCTCGCTCAC TGACTCGCTG CGCTCGGTCG TTCGGCTGCG GCGAGCGGTA TCAGCTCACT
7141     CAAAGGCGGT AATACGGTTA TCCACAGAAT CAGGGGATAA CGCAGGAAAG AACATGTGAG
7201     CAAAAGGCCA GCAAAAGGCC AGGAACCGTA AAAAGGCCGC GTTGCTGGCG TTTTTCCATA
7261     GGCTCCGCCC CCCTGACGAG CATCACAAAA ATCGACGCTC AAGTCAGAGG TGGCGAAACC
7321     CGACAGGACT ATAAAGATAC CAGGCGTTTC CCCCTGGAAG CTCCCTCGTG CGCTCTCCTG
7381     TTCCGACCCT GCCGCTTACC GGATACCTGT CCGCCTTTCT CCCTTCGGGA AGCGTGGCGC
7441     TTTCTCATAG CTCACGCTGT AGGTATCTCA GTTCGGTGTA GGTCGTTCGC TCCAAGCTGG
7501     GCTGTGTGCA CGAACCCCCC GTTCAGCCCG ACCGCTGCGC CTTATCCGGT AACTATCGTC
7561     TTGAGTCCAA CCCGGTAAGA CACGACTTAT CGCCACTGGC AGCAGCCACT GGTAACAGGA
7621     TTAGCAGAGC GAGGTATGTA GGCGGTGCTA CAGAGTTCTT GAAGTGGTGG CCTAACTACG
7681     GCTACACTAG AAGGACAGTA TTTGGTATCT GCGCTCTGCT GAAGCCAGTT ACCTTCGGAA
7741     AAAGAGTTGG TAGCTCTTGA TCCGGCAAAC AAACCACCGC TGGTAGCGGT GGTTTTTTTG
7801     TTTGCAAGCA GCAGATTACG CGCAGAAAAA AAGGATCTCA AGAAGATCCT TTGATCTTTT
7861     CTACGGGGTC TGACGCTCAG TGGAACGAAA ACTCACGTTA AGGGATTTTG GTCATGCATT
7921     CTAGGTACTA AAACAATTCA TCCAGTAAAA TATAATATTT TATTTTCTCC CAATCAGGCT
7981     TGATCCCCAG TAAGTCAAAA AATAGCTCGA CATACTGTTC TTCCCCGATA TCCTCCCTGA
8041     TCGACCGGAC GCAGAAGGCA ATGTCATACC ACTTGTCCGC CCTGCCGCTT CTCCCAAGAT
8101     CAATAAAGCC ACTTACTTTG CCATCTTTCA CAAAGATGTT GCTGTCTCCC AGGTCGCCGT
8161     GGGAAAAGAC AAGTTCCTCT TCGGGCTTTT CCGTCTTTAA AAAATCATAC AGCTCGCGCG
8221     GATCTTTAAA TGGAGTGTCT TCTTCCCAGT TTTCGCAATC CACATCGGCC AGATCGTTAT
8281     TCAGTAAGTA ATCCAATTCG GCTAAGCGGC TGTCTAAGCT ATTCGTATAG GGACAATCCG
8341     ATATGTCGAT GGAGTGAAAG AGCCTGATGC ACTCCGCATA CAGCTCGATA ATCTTTTCAG
8401     GGCTTTGTTC ATCTTCATAC TCTTCCGAGC AAAGGACGCC ATCGGCCTCA CTCATGAGCA
8461     GATTGCTCCA GCCATCATGC CGTTCAAAGT GCAGGACCTT TGGAACAGGC AGCTTTCCTT
8521     CCAGCCATAG CATCATGTCC TTTTCCCGTT CCACATCATA GGTGGTCCCT TTATACCGGC
8581     TGTCCGTCAT TTTTAAATAT AGGTTTTCAT TTTCTCCCAC CAGCTTATAT ACCTTAGCAG
8641     GAGACATTCC TTCCGTATCT TTTACGCAGC GGTATTTTTC GATCAGTTTT TTCAATTCCG
8701     GTGATATTCT CATTTTAGCC ATTTATTATT TCCTTCCTCT TTTCTACAGT ATTTAAAGAT
8761     ACCCCAAGAA GCTAATTATA ACAAGACGAA CTCCAATTCA CTGTTCCTTG CATTCTAAAA
8821     CCTTAAATAC CAGAAAACAG CTTTTTCAAA GTTGTTTTCA AAGTTGGCGT ATAACATAGT
8881     ATCGACGGAG CCGATTTTGA AACCGCGGTG ATCACAGGCA GCAACGCTCT GTCATCGTTA
8941     CAATCAACAT GCTACCCTCC GCGAGATCAT CCGTGTTTCA AACCCGGCAG CTTAGTTGCC
9001     GTTCTTCCGA ATAGCATCGG TAACATGAGC AAAGTCTGCC GCCTTACAAC GGCTCTCCCG
9061     CTGACGCCGT CCCGGACTGA TGGGCTGCCT GTATCGAGTG GTGATTTTGT GCCGAGCTGC
9121     CGGTCGGGGA GCTGTTGGCT GGCTGGTGGC AGGATATATT GTGGTGTAAA CAAATTGACG
9181     CTTAGACAAC TTAATAACAC ATTGCGGACG TTTTTAATGT ACTGAATTAA CGCCGAATTA
9241     ATTCGGGGGA TCTGGATTTT AGTACTGGAT TTTGGTTTTA GGAATTAGAA ATTTTATTGA
9301     TAGAAGTATT TTACAAATAC AAATACATAC TAAGGGTTTC TTATATGCTC AACACATGAG
9361     CGAAACCCTA TAGGAACCCT AATTCCCTTA TCTGGGAACT ACTCACACAT TATTATGGAG
9421     AAACTCGAGC TTGTCGATCG ACAGATCCGG TCGGCATCTA CTCTATTTCT TTGCCCTCGG
9481     ACGAGTGCTG GGGCGTCGGT TTCCACTATC GGCGAGTACT TCTACACAGC CATCGGTCCA
9541     GACGGCCGCG CTTCTGCGGG CGATTTGTGT ACGCCCGACA GTCCCGGCTC CGGATCGGAC
9601     GATTGCGTCG CATCGACCCT GCGCCCAAGC TGCATCATCG AAATTGCCGT CAACCAAGCT
9661     CTGATAGAGT TGGTCAAGAC CAATGCGGAG CATATACGCC CGGAGTCGTG GCGATCCTGC
9721     AAGCTCCGGA TGCCTCCGCT CGAAGTAGCG CGTCTGCTGC TCCATACAAG CCAACCACGG
9781     CCTCCAGAAG AAGATGTTGG CGACCTCGTA TTGGGAATCC CCGAACATCG CCTCGCTCCA
9841     GTCAATGACC GCTGTTATGC GGCCATTGTC CGTCAGGACA TTGTTGGAGC CGAAATCCGC
9901     GTGCACGAGG TGCCGGACTT CGGGGCAGTC CTCGGCCCAA AGCATCAGCT CATCGAGAGC
9961     CTGCGCGACG GACGCACTGA CGGTGTCGTC CATCACAGTT TGCCAGTGAT ACACATGGGG
10021    ATCAGCAATC GCGCATATGA AATCACGCCA TGTAGTGTAT TGACCGATTC CTTGCGGTCC
10081    GAATGGGCCG AACCCGCTCG TCTGGCTAAG ATCGGCCGCA GCGATCGCAT CCATAGCCTC
10141    CGCGACCGGT TGTAGAACAG CGGGCAGTTC GGTTTCAGGC AGGTCTTGCA ACGTGACACC
10201    CTGTGCACGG CGGGAGATGC AATAGGTCAG GCTCTCGCTA AACTCCCCAA TGTCAAGCAC
10261    TTCCGGAATC GGGAGCGCGG CCGATGCAAA GTGCCGATAA ACATAACGAT CTTTGTAGAA
10321    ACCATCGGCG CAGCTATTTA CCCGCAGGAC ATATCCACGC CCTCCTACAT CGAAGCTGAA
10381    AGCACGAGAT TCTTCGCCCT CCGAGAGCTG CATCAGGTCG GAGACGCTGT CGAACTTTTC
10441    GATCAGAAAC TTCTCGACAG ACGTCGCGGT GAGTTCAGGC TTTTTCATAT CTCATTGCCC
10501    CCCGGGATCT GCGAAAGCTC GAGAGAGATA GATTTGTAGA GAGAGACTGG TGATTTCAGC
10561    GTGTCCTCTC CAAATGAAAT GAACTTCCTT ATATAGAGGA AGGTCTTGCG AAGGATAGTG
10621    GGATTGTGCG TCATCCCTTA CGTCAGTGGA GATATCACAT CAATCCACTT GCTTTGAAGA
10681    CGTGGTTGGA ACGTCTTCTT TTTCCACGAT GCTCCTCGTG GGTGGGGGTC CATCTTTGGG
10741    ACCACTGTCG GCAGAGGCAT CTTGAACGAT AGCCTTTCCT TTATCGCAAT GATGGCATTT
10801    GTAGGTGCCA CCTTCCTTTT CTACTGTCCT TTTGATGAAG TGACAGATAG CTGGGCAATG
10861    GAATCCGAGG AGGTTTCCCG ATATTACCCT TTGTTGAAAA GTCTCAATAG CCCTTTGGTC
10921    TTCTGAGACT GTATCTTTGA TATTCTTGGA GTAGACGAGA GTGTCGTGCT CCACCATGTT
10981    ATCACATCAA TCCACTTGCT TTGAAGACGT GGTTGGAACG TCTTCTTTTT CCACGATGCT
11041    CCTCGTGGGT GGGGGTCCAT CTTTGGGACC ACTGTCGGCA GAGGCATCTT GAACGATAGC
11101    CTTTCCTTTA TCGCAATGAT GGCATTTGTA GGTGCCACCT TCCTTTTCTA CTGTCCTTTT
11161    GATGAAGTGA CAGATAGCTG GGCAATGGAA TCCGAGGAGG TTTCCCGATA TTACCCTTTG
11221    TTGAAAAGTC TCAATAGCCC TTTGGTCTTC TGAGACTGTA TCTTTGATAT TCTTGGAGTA
11281    GACGAGAGTG TCGTGCTCCA CCATGTTGGC AAGCTGCTCT AGCCAATACG CAAACCGCCT
11341    CTCCCCGCGC GTTGGCCGAT TCATTAATGC AGCTGGCACG ACAGGTTTCC CGACTGGAAA
11401    GCGGGCAGTG AGCGCAACGC AATTAATGTG AGTTAGCTCA CTCATTAGGC ACCCCAGGCT
11461    TTACACTTTA TGCTTCCGGC TCGTATGTTG TGTGGAATTG TGAGCGGATA ACAATTTCAC
11521    ACAGGAAACA GCTATGACCA TGATTACGAA TTCGAGCTCG GTACCCGGGG ATCCTCTAGA
11581    GTCGACCTGC AGGCATGCAA GCTTGGCACT GGCCGTCGTT TTACAACGTC GTGACTGGGA
11641    AAACCCTGGC GTTACCCAAC TTAATCGCCT TGCAGCACAT CCCCCTTTCG CCAGCTGGCG
11701    TAATAGCGAA GAGGCCCGCA CCGATCGCCC TTCCCAACAG TTGCGCAGCC TGAATGGCGA
11761    ATGCTAGAGC AGCTTGAGCT TGGATCAGAT TGTCGTTTCC CGCCTTCAGT TTAGCTTCAT
11821    GGAGTCAAAG ATTCAAATAG AGGACCTAAC AGAACTCGCC GTAAAGACTG GCGAACAGTT
11881    CATACAGAGT CTCTTACGAC TCAATGACAA GAAGAAAATC TTCGCAAACA TGGTGGAGCA
11941    CGACACACTT GTCTACTCCA AAAATATCAA AGATACAGTC TCAGAAGACC AAAGGGCAAT
12001    TGAGACTTTT CAACAAAGGG TAATATCCGG AAACCTCCTC GGATTCCATT GCCCAGCTAT
12061    CTGTCACTTT ATTGTGAAGA TAGTGGAAAA GGAAGGTGGC TCCTACAAAT GCCATCATTG
12121    CGATAAAGGA AAGGCCATCG TTGAAGATGC CTCTGCCGAC AGTGGTCCCA AAGATGGACC
12181    CCCACCCACG AGGAGCATCG TGGAAAAAGA AGACGTTCCA ACCACGTCTT CAAAGCAAGT
12241    GGATTGATGT GATATCTCCA CTGACGTAAG GGATGACGCA CAATCCCACT ATCCTTCGCA
12301    AGACCCTTCC TCTATATAAG GAAGTTCATT TCATTTGGAG AGAACACGGG GGACTCTTGA
12361    C

 
 上一篇:pGreenII 0800-miRNA
 下一篇:pCHF3-UBQ10-YFP黄色荧光UBQ10启动子

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  

地址:上海市嘉定区城北路1355号(上海大学科技园)A楼6层602

电话:17031145927

qq/微信:1822235623 

邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1