全部产品

植物相关质粒

pRI101-AN 双子叶植物载体 农杆菌双元表达
发布时间:2018-05-28 16:56:50 | 浏览次数:


测序及更多信息:https://pan.baidu.com/s/1lxlbXcREI_e1r5RUPKO8Fg 密码:5q5l

采购地址:淘宝店铺地址

载体基本信息

出品公司:

载体名称:

pRI101-AN

质粒类型:

植物载体;农杆菌双元表达载体

高拷贝/低拷贝:

高拷贝

克隆方法:

限制性内切酶,多克隆位点

启动子:

35S

载体大小:

10417 bp

5' 测序引物及序列:

35S promoter 5’CTATCCTTCGCAAGACCCTTC 3’

3' 测序引物及序列:

M13 Reverse 5’CAGGAAACAGCTATGAC 3’

载体抗性:

卡那霉素

筛选标记:

卡那霉素

宿主细胞(系):

植物细胞、农杆菌

备注:

pRI101-AN载体是一种在双子叶植物细胞中表达外源基因的载体。利用发根土壤杆菌介导。

稳定性:

稳表达

组成型/诱导型:

组成型

病毒/非病毒:

非病毒


全序列

1        TGAGCAAAAG GCCAGCAAAA GGCCAGGAAC CGTAAAAAGG CCGCGTTGCT GGCGTTTTTC
61       CATAGGCTCC GCCCCCCTGA CGAGCATCAC AAAAATCGAC GCTCAAGTCA GAGGTGGCGA
121      AACCCGACAG GACTATAAAG ATACCAGGCG TTTCCCCCTG GAAGCTCCCT CGTGCGCTCT
181      CCTGTTCCGA CCCTGCCGCT TACCGGATAC CTGTCCGCCT TTCTCCCTTC GGGAAGCGTG
241      GCGCTTTCTC ATAGCTCACG CTGTAGGTAT CTCAGTTCGG TGTAGGTCGT TCGCTCCAAG
301      CTGGGCTGTG TGCACGAACC CCCCGTTCAG CCCGACCGCT GCGCCTTATC CGGTAACTAT
361      CGTCTTGAGT CCAACCCGGT AAGACACGAC TTATCGCCAC TGGCAGCAGC CACTGGTAAC
421      AGGATTAGCA GAGCGAGGTA TGTAGGCGGT GCTACAGAGT TCTTGAAGTG GTGGCCTAAC
481      TACGGCTACA CTAGAAGAAC AGTATTTGGT ATCTGCGCTC TGCTGAAGCC AGTTACCTTC
541      GGAAAAAGAG TTGGTAGCTC TTGATCCGGC AAACAAACCA CCGCTGGTAG CGGTGGTTTT
601      TTTGTTTGCA AGCAGCAGAT TACGCGCAGA AAAAAAGGAT CTCAAGAAGA TCCTTTGATC
661      TTTTCTACGG GGTCTGACGC TCAGTGGAAC GAAAACTCAC GTTAAGGGAT TTTGGTCATG
721      AGATTATCAA AAAGGATCTT CACCTAGATC CTTTTAAATT AAAAATGAAG TTTTAAATCA
781      ATCTAAAGTA TATATGAGTA AACTTGGTCT GACAGTTACC AATGCTTAAT CAGTGAGGCA
841      CCTATCTCAG CGATCTGTCT ATTTCGTTCA TCCATAGTTG CCTGACTCGA TCCTACAAGG
901      TAGAATCCGC CTGAGTCGCA AGGGTGACTT CGCCTATATT GGACGACGGC GCGCAGAGGG
961      CGACCTCTTT TTGGGTTACG ATTGTAGGAT TATCACTAAA ACAATACATG AACATATTCA
1021     AATGGCAATC TCTCTAAGGC ATTGGAAATA AATACAAATA ACAGTTGGGT GGAGTTTTTC
1081     GACCTGAGGG CGTTAACCTT CTGTTAACCT AAAAGCTCTT GCCCAAACAG CAGAATCGGC
1141     GCTAATTGCC AGCGGCGGAA CTTTTCCAGT TTCGCGAAAA ATATCGCCAC TGGCAAGGAA
1201     TGGGTTTGAG ATGGCGAAGT CTGTCCTAAA AGCAGCGCCT GTAGTTGTAG GGTTGACGGC
1261     CTTGATGGAG CGTCATGCCG ATGCCCTCTC GAGCCAACTT CAAGCACATC ATCTTAAGGT
1321     TTTCCCGCCG CATTCCGAGA AGGGTATTCG AACATTCGGG CCATCGGAGG CGTCCAAGCT
1381     GCTCGGCGTT GGCGAGTCAT ATTTACGGCA GACCGCGTCT GAGATGCCAG AGTTGAATGT
1441     TAGCATGAGC CCAGGTGGCA GGCGAATGTT CTCAATTGAA GATATCCATG TGATTCGGAA
1501     GTATATGGAT CAGGTCGGCC GCGGGAACCG GCGCTACCTG CCACATCGTC GAGGCGGCGA
1561     GCAGCTTCAG GTTATCTCTG TGATGAATTT CAAAGGTGGG TCGGGTAAGA CCACCACCGC
1621     CGCGCATCTG GCGCAGTACC TCGCTATGCG CGGATATCGA GTCTTGGCCA TTGATCTCGA
1681     TCCTCAAGCG AGCCTTTCTG CACTCTTTGG GAGCCAACCG GAGACGGACG TTGGCCCGAA
1741     CGAAACGCTC TACGGCGCTA TAAGGTATGA TGATGAGCAG GTGGCAATCG AACGAGTCGT
1801     CCGAGGGACT TACATTCCCG ACCTCCACCT GATTCCTGGT AACCTTGAGC TGATGGAGTT
1861     TGAACACGAT ACGCCACGCG CGCTGATGAA CCGCAAAGAG GGCGACACGC TCTTTTATGG
1921     TCGCATCAGC CAAGTAATTG AAGATATCGC GGATAACTAT GACGTCGTGG TCATCGACTG
1981     CCCTCCCCAG CTTGGGTATC TCACGCTATC CGCATTGACT GCGGCGACGT CCATTCTTGT
2041     CACGGTCCAT CCGCAGATGC TGGATGTGAT GTCGATGAAC CAGTTTCTGG CAATGACATC
2101     GAACCTTTTG CGTGAAATCG AGAATGCTGG CGCCAAGTTC AAGTTTAATT GGATGCGCTA
2161     TCTGATAACC CGTTTCGAAC CGAGCGACGG ACCACAGAAC CAAATGGTAG GTTATCTGCG
2221     GTCGATTTTT GGCGAAAATG TCCTCAATTT TCCGATGCTT AAAACCACCG CGGTTTCGGA
2281     CGCTGGCCTG ACAAACCAGA CTCTATTCGA AGTGGAGCGT GGCCTGTTCA CGCGCTCGAC
2341     CTATGATCGA GCCTTGGAGG CGATGAACGC CGTCAACGAC GAGATCGAAA CACTGATCAA
2401     AAAAGCATGG GGTAGGCCCA CATGAGCCGG AAGCACATCC TTGGCGTCTC AACTGACGCC
2461     CCTGAGACGT CGCCCGCCGA CAATAGGACG GCAAAGAACC GCTCCATGCC GCTCCTCGGC
2521     GTAACAAGGA AGGAGCGCGA TCCGGCAACG AAGCTCACAG CGAACATTGG TAACGCACTG
2581     CGAGAGCAAA ACGATCGTCT TAGCCGTGCC GAAGAGATCG AGCGGCGTCT CGCTGAAGGT
2641     CAGGCAGTGA TAGAGTTGGA TGCCTCGTCA ATAGAACCGT CTTTCGTGCA GGATCGTATG
2701     CGAGGGGACA TTGACGGGCT CCTTACTTCG ATCCGGGAAC AAGGACAGCA AGTCCCAATC
2761     CTTGTGCGAC CGCATCCGAG CCAGCCGGGC CGATATCAGG TTGCCTTCGG CCACCGCCGG
2821     CTACGCGCCG TTTCAGAACT CGGACTTCCG GTCAGGGCGG TCGTTCGCGA ACTGACGGAC
2881     GAGCAAGTGG TCGTAGCACA GGGTCAGGAA AACAATGTGC GCGAAGATCT TACCTTCATC
2941     GAAAAGGCGC GCTTCGCACA TCGCCTGAAC AGGCAGTTTT CTCGAGAGAT TGTCATCGCC
3001     GCGATGTCGA TCGACAAGAG CAATTTGTCC AAGATGCTTC TGCTCGTTGA CGCCCTCCCC
3061     TCTGAACTGA CCGATGCTAT TGGTGCCGCT CCTGGTGTTG GACGGCCGAG TTGGCAACAA
3121     CTTGCCGAGC TGATTGAGAA AGTTTCTTCA CCGGCCGACG TGGCTAAATA TGCTATGTCG
3181     GAGGAAGTTC AAGCGCTGCC ATCGGCAGAA CGATTCAAGG CGGTGATCGC TAGTCTGAAG
3241     CCCAGTCGGG TTGCGCGTGG ACTTCCCGAG GTCATGGCCA CCCCAGACGG CACCAGAATT
3301     GCACAGGTGA CGCAGAGCAA GGCCAAACTG GAAATCACGA TTGACAGGAA GGCGACGCCC
3361     GATTTTGCGA CCTTCGTGCT CGATCATGTG CCAGCGCTGT ATCAAGCGTA CCACGCTGAG
3421     AACCAACGGA AACGGGGAGA GTAAACCGCA AAAGAAAAGA GCCCCCTCAA CGTCGCCGTC
3481     GCGGAAGCCC TTCTGTCTCT CTAGCGCGAA CAGAATCGCA TTTCCTCGAA TCCTCGTCAA
3541     GAGTTTTTAG CGCCGTTTTG GTGAGCTGAT TTCCTTTGCC TGCTGAAAGG TGAAAGATGA
3601     TGCAGACAGG AAGTGTAACG ACGCCATTCG GGCGGCGGCC AATGACGCTT GCGCTTGTGC
3661     GGCGCCAGAC GGCGCTGGCC GATATCAAAC AAGGCAAGAC AGCGGACAAG TGGAAGGTCT
3721     TTAGGGACGC GTCCGCGGCC ATGGAACTAC TTGGAATCCA GTCCAACAGT CTTGCCGTCC
3781     TTGATGCGCT ATTGAGCTTT CACCCGGAAA CGGAGTTGCG TCAGGAGGCA CAGCTGATCG
3841     TCTTCCCGTC GAATGCTCAG CTTGCCCTTC GGGCGCATGG GATGGCTGGC GCGACTTTGC
3901     GTAGGCACAT CGCCATGCTC GTGGAGTCAG GCTTGATCGT CCGGAAGGAT AGCGCCAACG
3961     GAAAGCGTTA CGCTCGTAAG GATGGCGCTG GTCAGATCGA GCGCGCGTTT GGCTTCGATT
4021     TGTCTCCGCT TCTCGCGCGG TCCGAAGAGC TAGCGATGAT GGCACAGCAG GTGATGGCCG
4081     ATCGAGCAGC ATTCAGGATG GCCAAAGAAA GTCTGACGAT TTGCCGACGG GACGTTCGGA
4141     AGCTAATTAC GGCAGCTATG GAAGAGGGAG CGGAGGGCGA CTGGCAAGCT GTCGAGGAAG
4201     TCTATGTGGA ACTTGTGGGT AGAATCCCAC GCGCCCCGAC GCTTGCTGAT GTAGAGTCAA
4261     TTCTCGAAGA GATGTGGATG CTCCAGGAAG AGATAATCAA CCGGTTGGAA ATTAGAGACA
4321     ATTCAGAAAA TAATAGCACC AATGCTGCCC AGAGCGAGCA GCACATACAG AACTCAAAAC
4381     CCGAATCCGT TAATGAACTT GAACCTCGCT CTGAAAAGGA GCAGGGCGCT AAGCCGAGTG
4441     AAATAGACCG GGCAAGGAGC GAGCCGATAA AAGCGTTCCC CCTCGGGATG ATCCTGAAAG
4501     CGTGCCCGAC CATTGGCAAT TATGGGCCGA GCGGTGCGGT TGCTAGCTGG CGTGACCTCA
4561     TGTCGGCTGC GGTGGTGGTT CGGTCTATGC TGGGGGTCAG CCCGTCGGCT TACCAAGACG
4621     CGTGTGAGGC AATGGGACCG GAGAATGCGG CAGCAGCGAT GGCGTGCATT TTGGAGCGAG
4681     CGAACTTCAT CAATTCGCCT GGGGGCTATC TCCGAGATCT GACACGGCGG AGCGAACTCG
4741     GGAAGTTTTC ACTTGGCCCG ATGATAATGG CGCTCTTGAA GGCTAGCGGG CAGGGGACGT
4801     TGCGGTTTGG CTAGAATTAG CGAGTATGGA GCAGGATGGT CTGTGGTCAG CTGACCACAG
4861     ACCTAATAGG TTGAAAACAT GAGCGTTTTT TGGATGATCG ACAGACCATC CGATTCCCGG
4921     AGTACCAAGC GTGCTCTGAT GGGAGCGATA ACATTACTCA ACAAGCACGA AGGCCCCATG
4981     CCGATCGTTG ATCGTGAAGG AGAGCCTGCT CTACATGCGG CGGTATTTTG CCGGCCGAGG
5041     CATGTAGTCG CGGAGCACTG CCTATTTACT GCCCTAGGCA CAAACGTTGA CTCTTGGATC
5101     GAGCTGGCAG ACAAAGCAAT AACCCACACA GAGGACGATT AATGGCTGAC GAAGAGATCC
5161     AGAATCCGCC GGACGGTACT GCTGCTGCCG AAGTTGAGCC GGCTGCTCCT AGAGGTAGAA
5221     GAGCAAAGAA AGCACCAGCC GAAACAGCCC GCACGGGATC GTTCAAATCC GTGAAGCCGA
5281     AAACCCGCGG CCTCAGCAAC CGAGAAAAAC TGGAGAAGAT CGGTCAAATC GAAGCTCAGG
5341     TCGCTGGCGG CGCAACCTTG AAGGACGCCG TTAAGATCGT GGGTATTTCC GTTCAGACCT
5401     ATTATCAATG GAAGAGAGCT GCGGTTCAAC CTGTCTCACA GAATCCGGCC GTGTCTGTTT
5461     CAGTTGACGA TGAACTCGGC GAGTTCATCC AACTCGAGGA GGAAAATCGG CGGCTCAGAA
5521     AGCTAGCTTG TGGCAGGATA TATTGTGGTG TAAACAAATT GACGCTTAGA CAACTTAATA
5581     ACACATTGCG GACGTTTTTA ATGTACTGGG GTGGTTTTTC TTTTCACCAG TGAGACGGGC
5641     AACAGCTGAT TGCCCTTCAC CGCCTGGCCC TGAGAGAGTT GCAGCAAGCG GTCCACGCTG
5701     GTTTGCCCCA GCAGGCGAAA ATCCTGTTTG ATGGTGGTTC CGAAATCGGC AAAATCCCTT
5761     ATAAATCAAA AGAATAGCCC GAGATAGGGT TGAGTGTTGT TCCAGTTTGG AACAAGAGTC
5821     CACTATTAAA GAACGTGGAC TCCAACGTCA AAGGGCGAAA AACCGTCTAT CAGGGCGATG
5881     GCCCAAATTC CCGATCTAGT AACATAGATG ACACCGCGCG CGATAATTTA TCCTAGTTTG
5941     CGCGCTATAT TTTGTTTTCT ATCGCGTATT AAATGTATAA TTGCGGGACT CTAATCATAA
6001     AAACCCATCT CATAAATAAC GTCATGCATT ACATGTTAAT TATTACATGC TTAACGTAAT
6061     TCAACAGAAA TTATATGATA ATCATCGCAA GACCGGCAAC AGGATTCAAT CTTAAGAAAC
6121     TTTATTGCCA AATGTTTGAA CGATCGGGGC CCGATCATAT TGTCGCTCAG GATCGTGGCG
6181     TTGTGCTTGT CGGCCGTTGC TGTCGTAATG ATATCGGCAC CTTCGACCGC CTGTTCCGCA
6241     GAGATCCCGT GGGCGAAGAA CTCCAGCATG AGATCCCCGC GCTGGAGGAT CATCCAGCCG
6301     GCGTCCCGGA AAACGATTCC GAAGCCCAAC CTTTCATAGA AGGCGGCGGT GGAATCGAAA
6361     TCTCGTGATG GCAGGTTGGG CGTCGCTTGG TCGGTCATTT CGAACCCCAG AGTCCCGCTC
6421     AGAAGAACTC GTCAAGAAGG CGATAGAAGG CGATGCGCTG CGAATCGGGA GCGGCGATAC
6481     CGTAAAGCAC GAGGAAGCGG TCAGCCCATT CGCCGCCAAG CTCTTCAGCA ATATCACGGG
6541     TAGCCAACGC TATGTCCTGA TAGCGGTCCG CCACACCCAG CCGGCCACAG TCGATGAATC
6601     CAGAAAAGCG GCCATTTTCC ACCATGATAT TCGGCAAGCA GGCATCGCCA TGGGTCACGA
6661     CGAGATCATC GCCGTCGGGC ATACGCGCCT TGAGCCTGGC GAACAGTTCG GCTGGCGCGA
6721     GCCCCTGATG CTCTTCGTCC AGATCATCCT GATCGACAAG ACCGGCTTCC ATCCGAGTAC
6781     GTGCTCGCTC GATGCGATGT TTCGCTTGGT GGTCGAATGG GCAGGTAGCC GGATCAAGCG
6841     TATGCAGCCG CCGCATTGCA TCAGCCATGA TGGATACTTT CTCGGCAGGA GCAAGGTGAG
6901     ATGACAGGAG ATCCTGCCCC GGCACTTCGC CCAATAGCAG CCAGTCCCTT CCCGCTTCAG
6961     TGACAACGTC GAGCACAGCT GCGCAAGGAA CGCCCGTCGT GGCCAGCCAC GATAGCCGCG
7021     CTGCCTCGTC CTGTAGTTCA TTCAGGGCAC CGGACAGGTC GGTCTTGACA AAAAGAACCG
7081     GGCGCCCCTG CGCTGACAGC CGGAACACGG CGGCATCAGA GCAGCCGATT GTCTGTTGTG
7141     CCCAGTCATA GCCGAATAGC CTCTCCACCC AAGCGGCCGG AGAACCTGCG TGCAATCCAT
7201     CTTGTTCAAT CATGCGAAAC GATCCAGATC CGGTGCAGAT TATTTGGATT GAGAGTGAAT
7261     ATGAGACTCT AATTGGATAC CGAGGGGAAT TTATGGAACG TCAGTGGAGC ATTTTTGACA
7321     AGAAATATTT GCTAGCTGAT AGTGACCTTA GGCGACTTTT GAACGCGCAA TAATGGTTTC
7381     TGACGTATGT GCTTAGCTCA TTAAACTCCA GAAACCCGCG GCTGAGTGGC TCCTTCAACG
7441     TTGCGGTTCT GTCAGTTCCA AACGTAAAAC GGCTTGTCCC GCGTCATCGG CGGGGGTCAT
7501     AACGTGACTC CCTTAATTCT CCGCTCATGA TCCTGGCACG ACAGGTTTCC CGACTGGAAA
7561     GCGGGCAGTG AGCGCAACGC AATTAATGTG AGTTAGCTCA CTCATTAGGC ACCCCAGGCT
7621     TTACACTTTA TGCTTCCGGC TCGTATGTTG TGTGGAATTG TGAGCGGATA ACAATTTCAC
7681     ACAGGAAACA GCTATGACCA TGATTACGAA TTAATTCCCG ATCTAGTAAC ATAGATGACA
7741     CCGCGCGCGA TAATTTATCC TAGTTTGCGC GCTATATTTT GTTTTCTATC GCGTATTAAA
7801     TGTATAATTG CGGGACTCTA ATCATAAAAA CCCATCTCAT AAATAACGTC ATGCATTACA
7861     TGTTAATTAT TACATGCTTA ACGTAATTCA ACAGAAATTA TATGATAATC ATCGCAAGAC
7921     CGGCAACAGG ATTCAATCTT AAGAAACTTT ATTGCCAAAT GTTTGAACGA TCGGGGAAAT
7981     TCGAGCTCGG TAGCAATTCC CGAGGCTGTA GCCGACGATG GTGCGCCAGG AGAGTTGTTG
8041     ATTCAGAATT CGGATCCGGT ACCCCCGGGG TCGACGGGCA TATGTATCAA CAGTGAAGAA
8101     CTTGCTTTTG ATCTTTTGTT AGTTTTGTGT GATTGTGATG TATCTAGAGT CCCCCGTGTT
8161     CTCTCCAAAT GAAATGAACT TCCTTATATA GAGGAAGGGT CTTGCGAAGG ATAGTGGGAT
8221     TGTGCGTCAT CCCTTACGTC AGTGGAGATA TCACATCAAT CCACTTGCTT TGAAGACGTG
8281     GTTGGAACGT CTTCTTTTTC CACGATGCTC CTCGTGGGTG GGGGTCCATC TTTGGGACCA
8341     CTGTCGGCAG AGGCATCTTC AACGATGGCC TTTCCTTTAT CGCAATGATG GCATTTGTAG
8401     GAGCCACCTT CCTTTTCCAC TATCTTCACA ATAAAGTGAC AGATAGCTGG GCAATGGAAT
8461     CCGAGGAGGT TTCCGGATAT TACCCTTTGT TGAAAAGTCT CAATTGCCCT TTGGTCTTCT
8521     GAGACTGTAT CTTTGATATT TTTGGAGTAG ACAAGTGTGT CGTGCTCCAC CATGTTGACG
8581     AAGATTTTCT TCTTGTCATT GAGTCGTAAG AGACTCTGTA TGAACTGTTC GCCAGTCTTT
8641     ACGGCGAGTT CTGTTAGGTC CTCTATTTGA ATCTTTGACT CCATGGCCTT TGATTCAGTG
8701     GGAACTACCT TTTTAGAGAC TCCAATCTCT ATTACTTGCC TTGGTTTGTG AAGCAAGCCT
8761     TGAATCGTCC ATACTGGAAT AGTACTTCTG ATCTTGAGAA ATATATCTTT CTCTGTGTTC
8821     TTGATGCAGT TAGTCCTGAA TCTTTTGACT GCATCTTTAA CCTTCTTGGG AAGGTATTTG
8881     ATTTCCTGGA GATTATTGCT CGGGTAGATC GTCTTGATGA GACCTGCTGC GTAAGCCTCT
8941     CTAACCATCT GTGGGTTAGC ATTCTTTCTG AAATTGAAAA GGCTAATCTG GGGACCTGCA
9001     GGCATGCAAG CTTGGCACTG GCCGTCGTTT TACAACGTCG TGACTGGGAA AACCCTGGCG
9061     TTACCCAACT TAATCGCCTT GCAGCACATC CCCCTTTCGC CAGGATCAGA TTGTCGTTTC
9121     CCGCCTTCAG TTTAAACTAT CAGTGTTTGA CAGGATATAT TGGCGGGTAA ACCTAAGAGA
9181     AAAGAGCGTT TATTAGAATA ATCGGATATT TAAAAGGGCG TGAAAAGGTT TATCCGTTCG
9241     TCCATTTGTA TGTGACTAAA ACAATTCATC CAGTAAAATA TAATATTTTA TTTTCTCCCA
9301     ATCAGGCTTG ATCCCCAGTA AGTCAAAAAA TAGCTCGACA TACTGTTCTT CCCCGATATC
9361     CTCCCTGATC GACCGGACGC AGAAGGCAAT GTCATACCAC TTGTCCGCCC TGCCGCTTCT
9421     CCCAAGATCA ATAAAGCCAC TTACTTTGCC ATCTTTCACA AAGATGTTGC TGTCTCCCAG
9481     GTCGCCGTGG GAAAAGACAA GTTCCTCTTC GGGCTTTTCC GTCTTTAAAA AATCATACAG
9541     CTCGCGCGGA TCTTTAAATG GAGTGTCTTC TTCCCAGTTT TCGCAATCCA CATCGGCCAG
9601     ATCGTTATTC AGTAAGTAAT CCAATTCGGC TAAGCGGCTG TCTAAGCTAT TCGTATAGGG
9661     ACAATCCGAT ATGTCGATGG AGTGAAAGAG CCTGATGCAC TCCGCATACA GCTCGATAAT
9721     CTTTTCAGGG CTTTGTTCAT CTTCATACTC TTCCGAGCAA AGGACGCCAT CGGCCTCACT
9781     CATGAGCAGA TTGCTCCAGC CATCATGCCG TTCAAAGTGC AGGACCTTTG GAACAGGCAG
9841     CTTTCCTTCC AGCCATAGCA TCATGTCCTT TTCCCGTTCC ACATCATAGG TGGTCCCTTT
9901     ATACCGGCTG TCCGTCATTT TTAAATATAG GTTTTCATTT TCTCCCACCA GCTTATATAC
9961     CTTAGCAGGA GACATTCCTT CCGTATCTTT TACGCAGCGG TATTTTTCGA TCAGTTTTTT
10021    CAATTCCGGT GATATTCTCA TTTTAGCCAT TTATTATTTC CTTCCTCTTT TCTACAGTAT
10081    TTAAAGATAC CCCAAGAAGC TAATTATAAC AAGACGAACT CCAATTCACT GTTCCTTGCA
10141    TTCTAAAACC TTAAATACCA GAAAACAGCT TTTTCAAAGT TGTTTTCAAA GTTGGCGTAT
10201    AACATAGTAT CGACGGAGCC GATTTTGAAA CCACAATTAT GGGTGATGCT GCCAACTTAC
10261    TGATTTAGTG TATGATGGTG TTTTTGAGGT GCTCCAGTGG CTTCTGTTTC TATCAGCTGT
10321    CCCTCCTGTT CAGCTACTGA CGGGGTGGTG CGTAACGGCA AAAGCACCGC CGGACATCAG
10381    CGCTATCTCT GCTCTCACTG CCGTAAAACA TGGCAAC 
 上一篇:pCambia1304 植物双元表达载体 N端绿色荧光、GUS, Hygro筛选 His
 下一篇:pRI201-ON 单子叶植物载体;农杆菌双元表达载体;双表达载体

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  


地址:合肥市恒山路桃花智谷嘉创业园5号202-1


电话:17031145927

qq/微信:1822235623

 邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1