全部产品

慢病毒相关质粒

pSPAX2 慢病毒包装质粒 (搭配质粒pMD2G)
发布时间:2018-05-18 22:31:56 | 浏览次数:


测序及更多信息: https://pan.baidu.com/s/1Y8L1PLhPGl3S96R4ZyT1FQ?pwd=hedg

采购地址:淘宝店铺地址


名称:

货号、类型:

规格:

别名:

启动子:

复制子:

克隆菌株:

培养条件:

质粒宿主:

质粒用途:

插入类型:

物种:

原核抗性:

筛选标记:

荧光标记:

 

 
质粒类型: 慢病毒包装质粒
搭配质粒:pMD2G
高拷贝/低拷贝:     高拷贝
克隆方法: 多克隆位点,限制性内切酶
载体大小: 10703 bp 
载体抗性: Ampicillin (氨苄青霉素)

全序列

1        GTCGACATTG ATTATTGACT AGTTATTAAT AGTAATCAAT TACGGGGTCA TTAGTTCATA
61       GCCCATATAT GGAGTTCCGC GTTACATAAC TTACGGTAAA TGGCCCGCCT GGCTGACCGC
121      CCAACGACCC CCGCCCATTG ACGTCAATAA TGACGTATGT TCCCATAGTA ACGCCAATAG
181      GGACTTTCCA TTGACGTCAA TGGGTGGACT ATTTACGGTA AACTGCCCAC TTGGCAGTAC
241      ATCAAGTGTA TCATATGCCA AGTACGCCCC CTATTGACGT CAATGACGGT AAATGGCCCG
301      CCTGGCATTA TGCCCAGTAC ATGACCTTAT GGGACTTTCC TACTTGGCAG TACATCTACG
361      TATTAGTCAT CGCTATTACC ATGGGTCGAG GTGAGCCCCA CGTTCTGCTT CACTCTCCCC
421      ATCTCCCCCC CCTCCCCACC CCCAATTTTG TATTTATTTA TTTTTTAATT ATTTTGTGCA
481      GCGATGGGGG CGGGGGGGGG GGGGGCGCGC GCCAGGCGGG GCGGGGCGGG GCGAGGGGCG
541      GGGCGGGGCG AGGCGGAGAG GTGCGGCGGC AGCCAATCAG AGCGGCGCGC TCCGAAAGTT
601      TCCTTTTATG GCGAGGCGGC GGCGGCGGCG GCCCTATAAA AAGCGAAGCG CGCGGCGGGC
661      GGGAGTCGCT GCGTTGCCTT CGCCCCGTGC CCCGCTCCGC GCCGCCTCGC GCCGCCCGCC
721      CCGGCTCTGA CTGACCGCGT TACTCCCACA GGTGAGCGGG CGGGACGGCC CTTCTCCTCC
781      GGGCTGTAAT TAGCGCTTGG TTTAATGACG GCTCGTTTCT TTTCTGTGGC TGCGTGAAAG
841      CCTTAAAGGG CTCCGGGAGG GCCCTTTGTG CGGGGGGGAG CGGCTCGGGG GGTGCGTGCG
901      TGTGTGTGTG CGTGGGGAGC GCCGCGTGCG GCCCGCGCTG CCCGGCGGCT GTGAGCGCTG
961      CGGGCGCGGC GCGGGGCTTT GTGCGCTCCG CGTGTGCGCG AGGGGAGCGC GGCCGGGGGC
1021     GGTGCCCCGC GGTGCGGGGG GGCTGCGAGG GGAACAAAGG CTGCGTGCGG GGTGTGTGCG
1081     TGGGGGGGTG AGCAGGGGGT GTGGGCGCGG CGGTCGGGCT GTAACCCCCC CCTGCACCCC
1141     CCTCCCCGAG TTGCTGAGCA CGGCCCGGCT TCGGGTGCGG GGCTCCGTGC GGGGCGTGGC
1201     GCGGGGCTCG CCGTGCCGGG CGGGGGGTGG CGGCAGGTGG GGGTGCCGGG CGGGGCGGGG
1261     CCGCCTCGGG CCGGGGAGGG CTCGGGGGAG GGGCGCGGCG GCCCCGGAGC GCCGGCGGCT
1321     GTCGAGGCGC GGCGAGCCGC AGCCATTGCC TTTTATGGTA ATCGTGCGAG AGGGCGCAGG
1381     GACTTCCTTT GTCCCAAATC TGGCGGAGCC GAAATCTGGG AGGCGCCGCC GCACCCCCTC
1441     TAGCGGGCGC GGGCGAAGCG GTGCGGCGCC GGCAGGAAGG AAATGGGCGG GGAGGGCCTT
1501     CGTGCGTCGC CGCGCCGCCG TCCCCTTCTC CATCTCCAGC CTCGGGGCTG CCGCAGGGGG
1561     ACGGCTGCCT TCGGGGGGGA CGGGGCAGGG CGGGGTTCGG CTTCTGGCGT GTGACCGGCG
1621     GCTCTAGAGC CTCTGCTAAC CATGTTCATG CCTTCTTCTT TTTCCTACAG CTCCTGGGCA
1681     ACGTGCTGGT TATTGTGCTG TCTCATCATT TTGGCAAAGA ATTCGGGCCG GCCGCGTTGA
1741     CGCGCACGGC AAGAGGCGAG GGGCGGCGAC TGGTGAGAGA TGGGTGCGAG AGCGTCAGTA
1801     TTAAGCGGGG GAGAATTAGA TCGATGGGAA AAAATTCGGT TAAGGCCAGG GGGAAAGAAA
1861     AAATATAAAT TAAAACATAT AGTATGGGCA AGCAGGGAGC TAGAACGATT CGCAGTTAAT
1921     CCTGGCCTGT TAGAAACATC AGAAGGCTGT AGACAAATAC TGGGACAGCT ACAACCATCC
1981     CTTCAGACAG GATCAGAAGA ACTTAGATCA TTATATAATA CAGTAGCAAC CCTCTATTGT
2041     GTGCATCAAA GGATAGAGAT AAAAGACACC AAGGAAGCTT TAGACAAGAT AGAGGAAGAG
2101     CAAAACAAAA GTAAGAAAAA AGCACAGCAA GCAGCAGCTG ACACAGGACA CAGCAATCAG
2161     GTCAGCCAAA ATTACCCTAT AGTGCAGAAC ATCCAGGGGC AAATGGTACA TCAGGCCATA
2221     TCACCTAGAA CTTTAAATGC ATGGGTAAAA GTAGTAGAAG AGAAGGCTTT CAGCCCAGAA
2281     GTGATACCCA TGTTTTCAGC ATTATCAGAA GGAGCCACCC CACAAGATTT AAACACCATG
2341     CTAAACACAG TGGGGGGACA TCAAGCAGCC ATGCAAATGT TAAAAGAGAC CATCAATGAG
2401     GAAGCTGCAG AATGGGATAG AGTGCATCCA GTGCATGCAG GGCCTATTGC ACCAGGCCAG
2461     ATGAGAGAAC CAAGGGGAAG TGACATAGCA GGAACTACTA GTACCCTTCA GGAACAAATA
2521     GGATGGATGA CACATAATCC ACCTATCCCA GTAGGAGAAA TCTATAAAAG ATGGATAATC
2581     CTGGGATTAA ATAAAATAGT AAGAATGTAT AGCCCTACCA GCATTCTGGA CATAAGACAA
2641     GGACCAAAGG AACCCTTTAG AGACTATGTA GACCGATTCT ATAAAACTCT AAGAGCCGAG
2701     CAAGCTTCAC AAGAGGTAAA AAATTGGATG ACAGAAACCT TGTTGGTCCA AAATGCGAAC
2761     CCAGATTGTA AGACTATTTT AAAAGCATTG GGACCAGGAG CGACACTAGA AGAAATGATG
2821     ACAGCATGTC AGGGAGTGGG GGGACCCGGC CATAAAGCAA GAGTTTTGGC TGAAGCAATG
2881     AGCCAAGTAA CAAATCCAGC TACCATAATG ATACAGAAAG GCAATTTTAG GAACCAAAGA
2941     AAGACTGTTA AGTGTTTCAA TTGTGGCAAA GAAGGGCACA TAGCCAAAAA TTGCAGGGCC
3001     CCTAGGAAAA AGGGCTGTTG GAAATGTGGA AAGGAAGGAC ACCAAATGAA AGATTGTACT
3061     GAGAGACAGG CTAATTTTTT AGGGAAGATC TGGCCTTCCC ACAAGGGAAG GCCAGGGAAT
3121     TTTCTTCAGA GCAGACCAGA GCCAACAGCC CCACCAGAAG AGAGCTTCAG GTTTGGGGAA
3181     GAGACAACAA CTCCCTCTCA GAAGCAGGAG CCGATAGACA AGGAACTGTA TCCTTTAGCT
3241     TCCCTCAGAT CACTCTTTGG CAGCGACCCC TCGTCACAAT AAAGATAGGG GGGCAATTAA
3301     AGGAAGCTCT ATTAGATACA GGAGCAGATG ATACAGTATT AGAAGAAATG AATTTGCCAG
3361     GAAGATGGAA ACCAAAAATG ATAGGGGGAA TTGGAGGTTT TATCAAAGTA GGACAGTATG
3421     ATCAGATACT CATAGAAATC TGCGGACATA AAGCTATAGG TACAGTATTA GTAGGACCTA
3481     CACCTGTCAA CATAATTGGA AGAAATCTGT TGACTCAGAT TGGCTGCACT TTAAATTTTC
3541     CCATTAGTCC TATTGAGACT GTACCAGTAA AATTAAAGCC AGGAATGGAT GGCCCAAAAG
3601     TTAAACAATG GCCATTGACA GAAGAAAAAA TAAAAGCATT AGTAGAAATT TGTACAGAAA
3661     TGGAAAAGGA AGGAAAAATT TCAAAAATTG GGCCTGAAAA TCCATACAAT ACTCCAGTAT
3721     TTGCCATAAA GAAAAAAGAC AGTACTAAAT GGAGAAAATT AGTAGATTTC AGAGAACTTA
3781     ATAAGAGAAC TCAAGATTTC TGGGAAGTTC AATTAGGAAT ACCACATCCT GCAGGGTTAA
3841     AACAGAAAAA ATCAGTAACA GTACTGGATG TGGGCGATGC ATATTTTTCA GTTCCCTTAG
3901     ATAAAGACTT CAGGAAGTAT ACTGCATTTA CCATACCTAG TATAAACAAT GAGACACCAG
3961     GGATTAGATA TCAGTACAAT GTGCTTCCAC AGGGATGGAA AGGATCACCA GCAATATTCC
4021     AGTGTAGCAT GACAAAAATC TTAGAGCCTT TTAGAAAACA AAATCCAGAC ATAGTCATCT
4081     ATCAATACAT GGATGATTTG TATGTAGGAT CTGACTTAGA AATAGGGCAG CATAGAACAA
4141     AAATAGAGGA ACTGAGACAA CATCTGTTGA GGTGGGGATT TACCACACCA GACAAAAAAC
4201     ATCAGAAAGA ACCTCCATTC CTTTGGATGG GTTATGAACT CCATCCTGAT AAATGGACAG
4261     TACAGCCTAT AGTGCTGCCA GAAAAGGACA GCTGGACTGT CAATGACATA CAGAAATTAG
4321     TGGGAAAATT GAATTGGGCA AGTCAGATTT ATGCAGGGAT TAAAGTAAGG CAATTATGTA
4381     AACTTCTTAG GGGAACCAAA GCACTAACAG AAGTAGTACC ACTAACAGAA GAAGCAGAGC
4441     TAGAACTGGC AGAAAACAGG GAGATTCTAA AAGAACCGGT ACATGGAGTG TATTATGACC
4501     CATCAAAAGA CTTAATAGCA GAAATACAGA AGCAGGGGCA AGGCCAATGG ACATATCAAA
4561     TTTATCAAGA GCCATTTAAA AATCTGAAAA CAGGAAAATA TGCAAGAATG AAGGGTGCCC
4621     ACACTAATGA TGTGAAACAA TTAACAGAGG CAGTACAAAA AATAGCCACA GAAAGCATAG
4681     TAATATGGGG AAAGACTCCT AAATTTAAAT TACCCATACA AAAGGAAACA TGGGAAGCAT
4741     GGTGGACAGA GTATTGGCAA GCCACCTGGA TTCCTGAGTG GGAGTTTGTC AATACCCCTC
4801     CCTTAGTGAA GTTATGGTAC CAGTTAGAGA AAGAACCCAT AATAGGAGCA GAAACTTTCT
4861     ATGTAGATGG GGCAGCCAAT AGGGAAACTA AATTAGGAAA AGCAGGATAT GTAACTGACA
4921     GAGGAAGACA AAAAGTTGTC CCCCTAACGG ACACAACAAA TCAGAAGACT GAGTTACAAG
4981     CAATTCATCT AGCTTTGCAG GATTCGGGAT TAGAAGTAAA CATAGTGACA GACTCACAAT
5041     ATGCATTGGG AATCATTCAA GCACAACCAG ATAAGAGTGA ATCAGAGTTA GTCAGTCAAA
5101     TAATAGAGCA GTTAATAAAA AAGGAAAAAG TCTACCTGGC ATGGGTACCA GCACACAAAG
5161     GAATTGGAGG AAATGAACAA GTAGATGGGT TGGTCAGTGC TGGAATCAGG AAAGTACTAT
5221     TTTTAGATGG AATAGATAAG GCCCAAGAAG AACATGAGAA ATATCACAGT AATTGGAGAG
5281     CAATGGCTAG TGATTTTAAC CTACCACCTG TAGTAGCAAA AGAAATAGTA GCCAGCTGTG
5341     ATAAATGTCA GCTAAAAGGG GAAGCCATGC ATGGACAAGT AGACTGTAGC CCAGGAATAT
5401     GGCAGCTAGA TTGTACACAT TTAGAAGGAA AAGTTATCTT GGTAGCAGTT CATGTAGCCA
5461     GTGGATATAT AGAAGCAGAA GTAATTCCAG CAGAGACAGG GCAAGAAACA GCATACTTCC
5521     TCTTAAAATT AGCAGGAAGA TGGCCAGTAA AAACAGTACA TACAGACAAT GGCAGCAATT
5581     TCACCAGTAC TACAGTTAAG GCCGCCTGTT GGTGGGCGGG GATCAAGCAG GAATTTGGCA
5641     TTCCCTACAA TCCCCAAAGT CAAGGAGTAA TAGAATCTAT GAATAAAGAA TTAAAGAAAA
5701     TTATAGGACA GGTAAGAGAT CAGGCTGAAC ATCTTAAGAC AGCAGTACAA ATGGCAGTAT
5761     TCATCCACAA TTTTAAAAGA AAAGGGGGGA TTGGGGGGTA CAGTGCAGGG GAAAGAATAG
5821     TAGACATAAT AGCAACAGAC ATACAAACTA AAGAATTACA AAAACAAATT ACAAAAATTC
5881     AAAATTTTCG GGTTTATTAC AGGGACAGCA GAGATCCAGT TTGGAAAGGA CCAGCAAAGC
5941     TCCTCTGGAA AGGTGAAGGG GCAGTAGTAA TACAAGATAA TAGTGACATA AAAGTAGTGC
6001     CAAGAAGAAA AGCAAAGATC ATCAGGGATT ATGGAAAACA GATGGCAGGT GATGATTGTG
6061     TGGCAAGTAG ACAGGATGAG GATTAACACA TGGAATTCTG CAACAACTGC TGTTTATCCA
6121     TTTCAGAATT GGGTGTCGAC ATAGCAGAAT AGGCGTTACT CGACAGAGGA GAGCAAGAAA
6181     TGGAGCCAGT AGATCCTAGA CTAGAGCCCT GGAAGCATCC AGGAAGTCAG CCTAAAACTG
6241     CTTGTACCAA TTGCTATTGT AAAAAGTGTT GCTTTCATTG CCAAGTTTGT TTCATGACAA
6301     AAGCCTTAGG CATCTCCTAT GGCAGGAAGA AGCGGAGACA GCGACGAAGA GCTCATCAGA
6361     ACAGTCAGAC TCATCAAGCT TCTCTATCAA AGCAGTAAGT AGTACATGTA ATGCAACCTA
6421     TAATAGTAGC AATAGTAGCA TTAGTAGTAG CAATAATAAT AGCAATAGTT GTGTGGTCCA
6481     TAGTAATCAT AGAATATAGG AAAATGGCCG CTGATCTTCA GACCTGGAGG AGGAGATATG
6541     AGGGACAATT GGAGAAGTGA ATTATATAAA TATAAAGTAG TAAAAATTGA ACCATTAGGA
6601     GTAGCACCCA CCAAGGCAAA GAGAAGAGTG GTGCAGAGAG AAAAAAGAGC AGTGGGAATA
6661     GGAGCTTTGT TCCTTGGGTT CTTGGGAGCA GCAGGAAGCA CTATGGGCGC AGCCTCAATG
6721     ACGCTGACGG TACAGGCCAG ACAATTATTG TCTGGTATAG TGCAGCAGCA GAACAATTTG
6781     CTGAGGGCTA TTGAGGCGCA ACAGCATCTG TTGCAACTCA CAGTCTGGGG CATCAAGCAG
6841     CTCCAAGCAA GAATCCTAGC TGTGGAAAGA TACCTAAAGG ATCAACAGCT CCTAGGGATT
6901     TGGGGTTGCT CTGGAAAACT CATTTGCACC ACTGCTGTGC CTTGGAATGC TAGTTGGAGT
6961     AATAAATCTC TGGAACAGAT CTGGAATCAC ACGACCTGGA TGGAGTGGGA CAGAGAAATT
7021     AACAATTACA CAAGCTTAAT ACACTCCTTA ATTGAAGAAT CGCAAAACCA GCAAGAAAAG
7081     AATGAACAAG AATTATTGGA ATTAGATAAA TGGGCAAGTT TGTGGAATTG GTTTAACATA
7141     ACAAATTGGC TGTGGTATAT AAAATTATTC ATAATGATAG TAGGAGGCTT GGTAGGTTTA
7201     AGAATAGTTT TTGCTGTACT TTCTATAGTG AATAGAGTTA GGCAGGGATA TTCACCATTA
7261     TCGTTTCAGA CCCACCTCCC AATCCCGAGG GGACCCGACA GGCCCGAAGG AATAGAAGAA
7321     GAAGGTGGAG AGAGAGACAG AGACAGATCC ATTCGATTAG TGAACGGATC CTTGGCACTT
7381     ATCTGGGACG ATCTGCGGAG CCTGTGCCTC TTCAGCTACC ACCGCTTGAG AGACTTACTC
7441     TTGATTGTAA CGAGGATTGT GGAACTTCTG GGACGCAGGG GGTGGGAAGC CCTCAAATAT
7501     TGGTGGAATC TCCTACAATA TTGGAGTCAG GAGCTAAAGA ATAGTGCTGT TAGCTTGCTC
7561     AATGCCACAG CCATAGCAGT AGCTGAGGGG ACAGATAGGG TTATAGAAGT AGTACAAGGA
7621     GCTTGTAGAG CTATTCGCCA CATACCTAGA AGAATAAGAC AGGGCTTGGA AAGGATTTTG
7681     CTATAAGCTC GAAACAACCG GTACCTCTAG AACTATAGCT AGCAGATCTT TTTCCCTCTG
7741     CCAAAAATTA TGGGGACATC ATGAAGCCCC TTGAGCATCT GACTTCTGGC TAATAAAGGA
7801     AATTTATTTT CATTGCAATA GTGTGTTGGA ATTTTTTGTG TCTCTCACTC GGAAGGACAT
7861     ATGGGAGGGC AAATCATTTA AAACATCAGA ATGAGTATTT GGTTTAGAGT TTGGCAACAT
7921     ATGCCATATG CTGGCTGCCA TGAACAAAGG TGGCTATAAA GAGGTCATCA GTATATGAAA
7981     CAGCCCCCTG CTGTCCATTC CTTATTCCAT AGAAAAGCCT TGACTTGAGG TTAGATTTTT
8041     TTTATATTTT GTTTTGTGTT ATTTTTTTCT TTAACATCCC TAAAATTTTC CTTACATGTT
8101     TTACTAGCCA GATTTTTCCT CCTCTCCTGA CTACTCCCAG TCATAGCTGT CCCTCTTCTC
8161     TTATGAAGAT CCCTCGACCT GCAGCCCAAG CTTGGCGTAA TCATGGTCAT AGCTGTTTCC
8221     TGTGTGAAAT TGTTATCCGC TCACAATTCC ACACAACATA CGAGCCGGAA GCATAAAGTG
8281     TAAAGCCTGG GGTGCCTAAT GAGTGAGCTA ACTCACATTA ATTGCGTTGC GCTCACTGCC
8341     CGCTTTCCAG TCGGGAAACC TGTCGTGCCA GCGGATCCGC ATCTCAATTA GTCAGCAACC
8401     ATAGTCCCGC CCCTAACTCC GCCCATCCCG CCCCTAACTC CGCCCAGTTC CGCCCATTCT
8461     CCGCCCCATG GCTGACTAAT TTTTTTTATT TATGCAGAGG CCGAGGCCGC CTCGGCCTCT
8521     GAGCTATTCC AGAAGTAGTG AGGAGGCTTT TTTGGAGGCC TAGGCTTTTG CAAAAAGCTA
8581     ACTTGTTTAT TGCAGCTTAT AATGGTTACA AATAAAGCAA TAGCATCACA AATTTCACAA
8641     ATAAAGCATT TTTTTCACTG CATTCTAGTT GTGGTTTGTC CAAACTCATC AATGTATCTT
8701     ATCATGTCTG GATCCGCTGC ATTAATGAAT CGGCCAACGC GCGGGGAGAG GCGGTTTGCG
8761     TATTGGGCGC TCTTCCGCTT CCTCGCTCAC TGACTCGCTG CGCTCGGTCG TTCGGCTGCG
8821     GCGAGCGGTA TCAGCTCACT CAAAGGCGGT AATACGGTTA TCCACAGAAT CAGGGGATAA
8881     CGCAGGAAAG AACATGTGAG CAAAAGGCCA GCAAAAGGCC AGGAACCGTA AAAAGGCCGC
8941     GTTGCTGGCG TTTTTCCATA GGCTCCGCCC CCCTGACGAG CATCACAAAA ATCGACGCTC
9001     AAGTCAGAGG TGGCGAAACC CGACAGGACT ATAAAGATAC CAGGCGTTTC CCCCTGGAAG
9061     CTCCCTCGTG CGCTCTCCTG TTCCGACCCT GCCGCTTACC GGATACCTGT CCGCCTTTCT
9121     CCCTTCGGGA AGCGTGGCGC TTTCTCAATG CTCACGCTGT AGGTATCTCA GTTCGGTGTA
9181     GGTCGTTCGC TCCAAGCTGG GCTGTGTGCA CGAACCCCCC GTTCAGCCCG ACCGCTGCGC
9241     CTTATCCGGT AACTATCGTC TTGAGTCCAA CCCGGTAAGA CACGACTTAT CGCCACTGGC
9301     AGCAGCCACT GGTAACAGGA TTAGCAGAGC GAGGTATGTA GGCGGTGCTA CAGAGTTCTT
9361     GAAGTGGTGG CCTAACTACG GCTACACTAG AAGGACAGTA TTTGGTATCT GCGCTCTGCT
9421     GAAGCCAGTT ACCTTCGGAA AAAGAGTTGG TAGCTCTTGA TCCGGCAAAC AAACCACCGC
9481     TGGTAGCGGT GGTTTTTTTG TTTGCAAGCA GCAGATTACG CGCAGAAAAA AAGGATCTCA
9541     AGAAGATCCT TTGATCTTTT CTACGGGGTC TGACGCTCAG TGGAACGAAA ACTCACGTTA
9601     AGGGATTTTG GTCATGAGAT TATCAAAAAG GATCTTCACC TAGATCCTTT TAAATTAAAA
9661     ATGAAGTTTT AAATCAATCT AAAGTATATA TGAGTAAACT TGGTCTGACA GTTACCAATG
9721     CTTAATCAGT GAGGCACCTA TCTCAGCGAT CTGTCTATTT CGTTCATCCA TAGTTGCCTG
9781     ACTCCCCGTC GTGTAGATAA CTACGATACG GGAGGGCTTA CCATCTGGCC CCAGTGCTGC
9841     AATGATACCG CGAGACCCAC GCTCACCGGC TCCAGATTTA TCAGCAATAA ACCAGCCAGC
9901     CGGAAGGGCC GAGCGCAGAA GTGGTCCTGC AACTTTATCC GCCTCCATCC AGTCTATTAA
9961     TTGTTGCCGG GAAGCTAGAG TAAGTAGTTC GCCAGTTAAT AGTTTGCGCA ACGTTGTTGC
10021    CATTGCTACA GGCATCGTGG TGTCACGCTC GTCGTTTGGT ATGGCTTCAT TCAGCTCCGG
10081    TTCCCAACGA TCAAGGCGAG TTACATGATC CCCCATGTTG TGCAAAAAAG CGGTTAGCTC
10141    CTTCGGTCCT CCGATCGTTG TCAGAAGTAA GTTGGCCGCA GTGTTATCAC TCATGGTTAT
10201    GGCAGCACTG CATAATTCTC TTACTGTCAT GCCATCCGTA AGATGCTTTT CTGTGACTGG
10261    TGAGTACTCA ACCAAGTCAT TCTGAGAATA GTGTATGCGG CGACCGAGTT GCTCTTGCCC
10321    GGCGTCAATA CGGGATAATA CCGCGCCACA TAGCAGAACT TTAAAAGTGC TCATCATTGG
10381    AAAACGTTCT TCGGGGCGAA AACTCTCAAG GATCTTACCG CTGTTGAGAT CCAGTTCGAT
10441    GTAACCCACT CGTGCACCCA ACTGATCTTC AGCATCTTTT ACTTTCACCA GCGTTTCTGG
10501    GTGAGCAAAA ACAGGAAGGC AAAATGCCGC AAAAAAGGGA ATAAGGGCGA CACGGAAATG
10561    TTGAATACTC ATACTCTTCC TTTTTCAATA TTATTGAAGC ATTTATCAGG GTTATTGTCT
10621    CATGAGCGGA TACATATTTG AATGTATTTA GAAAAATAAA CAAATAGGGG TTCCGCGCAC
10681    ATTTCCCCGA AAAGTGCCAC CTG 
 上一篇:pLVX-IRES-ZsGreen1 质粒载体 慢病毒表达载体
 下一篇:pMD2.G pMD2G 慢病毒包装质粒 (搭配质粒pSPAX2)

上海海吉浩格生物科技有限公司 版权所有   技术支持:创世网络  


地址:合肥市恒山路桃花智谷嘉创业园5号202-1


电话:17031145927

qq/微信:1822235623

 邮箱:wangdao@hedgehogbio.com


备案号:沪ICP备16027003号-1